Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výučba slovanských jazykov

Nauczanie języków słowiańskich jako obcych w środowisku słowiańskim – stan obecny i perspektywy

Najważniejszym punktem obchodów 10-lecia polonistyki w Bańskiej Bystrzycy była dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa pt. Nauczanie języków słowiańskich jako obcych w środowisku słowiańskim – stan obecny i perspektywy. Konferencja została zorganizowana przez wykładowców polonistyki, którzy pragnęli poznać realia nauczania języków słowiańskich jako obcych w krajach słowiańskich, wymienić się spostrzeżeniami dydaktyczno-metodycznymi, podzielić swoim doświadczeniem i określić wyzwania stojące przed nauczycielami języków słowiańskich jako obcych. W konferencji wzięli udział przedstawiciele polskich, słowackich, czeskich, ukraińskich, rosyjskich, serbskich, słoweńskich i macedońskich ośrodków naukowych. Referenci zwracali uwagę na specyfikę nauczania języków pokrewnych i problemy powstające w procesie dydaktycznym. Niejednokrotnie podkreślali niedobór pomocy dydaktycznych, w tym podręczników i programów multimedialnych. W przyszłości z pewnością zaowocuje to międzynarodowymi projektami, pogłębiającymi istniejącą już współpracę między poszczególnymi uczelniami.

Gabriela Olchowa

Výučba slovanských jazykov