Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ruský jazyk 1 a 2 v AISe

Predmety Ruský jazyk 1 a Ruský jazyk 2 nájdete v AISe v ponuke predmetov bakalárskeho štúdia, Ruský jazyk jednopredmetové štúdium RjJ(PT).

Je zaradený medzi výberové (V) predmety.

Skratky v AISe: