Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

ŠVA 2018

Študentská vedecká aktivita

na Katedre slovanských jazykov

 

11.04.2018 sa na Katedre slovanských jazykov uskutočnila ŠVA, odborná porota pracovala v zložení:

 

predseda/predsedníčka:  prof. Larisa Sugay, DrSc.

členovia a členky: Mgr. Olha Brandisz, CSc.   

                                Mgr. Kamila Schillová, PhD.

                                Mgr. Lucia Čendulová

                                doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

                                  

Na konferencii vystúpili tri študentky, svoje práce predstavili formou prezentácií.

 

Meno a priezvisko

Téma ŠVA

Sekcia

Vedúci práce

 

Oponent

1. miesto:

Bc. Renáta Bugajová

 

II.,

1. roč.,

Rj PT

Значение чеховской детали для раскрытия характера персонажа (на примере рассказа "Ионыч")

 

Literárnovedná

 

prof. Larisa Sugay, DrSc.

 

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

 

 

2. miesto:

Bc. Lucia Leštinská

 

II.,

1. roč.,

Aj – Rj PT

Экономические реформы М. С. Горбачёва в произведении «Время секонд хенд»Светланы Алексиевич

Translatologická

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

 

 

Mgr. Kamila Brtková, PhD.

3. miesto:

Bc. Miroslava Krahulcová

 

II.,

1. roč.,

Aj – Rj PT

Первая русско-чеченская война и её отражение в книге Ирены Брежной „Vlčice zo Sernovodska “

Translatologická

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

 

Mgr. Olha Brandisz, CSc.

 

 

 

Po každom vystúpení nasledovalo prečítanie oponentského posudku a stanovisko autorky príspevku k nemu. Študentky reagovali v slovenčine i ruštine adekvátne nielen na každú otázku z posudkov, ale aj na otázky a podnety odbornej poroty, čím dokázali dobrú orientáciu v skúmanej problematike.

Odborná porota posudzovala jednotlivé odpovede podľa kritérií, ktoré určuje Smernica č. 1/2013 _ Organizovanie ŠVA na FF UMB. Členovia poroty sústreďovali pozornosť na samostatnosť vedeckej tvorivej práce, na metodický prístup k spracovaniu témy, možnosti využitia riešenej témy v teórii a praxi,  na formálne náležitosti práce a prezentáciu práce pred komisiou. Komisia ocenila aj fakt, že všetky tri práce boli napísané a prezentované v ruštine.  

Z organizačného hľadiska sa konferencia uskutočnila bez problémov. Študenti katedry boli včas informovaní o príprave ŠVA, dostali potrebné pokyny, rady a usmernenia na písanie prác. Školitelia s nimi pravidelne konzultovali zvolené témy.

V záujme motivovať študentov na vedeckú prácu navrhnú jednotliví vyučujúci do konca semestra pre ŠVA témy na ak. rok 2018/19.

 

 

                                                                                                                    Zapísala: doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.,

                                                                                                                                               katedrová koordinátorka ŠVA

 

 

Banská Bystrica 11.04.2018