Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Externé štúdium

Aktuálne témy bakalárskych prác z ruského jazyka a kultúry a poľského jazyka a kultúry nájdete v AISe.