Dávid Vihonský

Ahojte. Volám sa Dávid Vihonský a študujem v 2. ročníku magisterského štúdia v študijnom programe anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra v odbore filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo. Rád sa s vami podelím o svoje skúsenosti z predmetov v rámci štúdia ruského jazyka a kultúry, študentom nižších ročníkov rusistiky zaujímajúcich sa o preklad pomôžem pri práci s CAT nástrojmi. Pomocnú ruku ponúkam študentom aj pri zvládnutí základov ruštiny, ale aj zahraničným študentom so slovenčinou. Pomôžem vám s výberom predmetov podľa vašich záujmov, ako aj so základnými technickými problémami v online vyučovaní a pod.

 

Som administrátorom FB stránky Katedry slovanských jazykov študentský tútor.

https://www.facebook.com/%C5%A0tudentsk%C3%BD-t%C3%BAtor-FF-UMB-112646543940426

 

 

Moje odporúčania pre študentov rusistiky:

Čo by ste mali čítať?

Literatúra:

Лев Толстой «Анна Каренина»

                      «Воскресение»

Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»

Максим Горький «Мать»

А. С. Пушкин «Евгений Онегин»

Иван Тургенев «Отцы и дети»

Дмитрий Глуховский «Метро 2033»

                                   «Метро 2034»

 

História:                                           

А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Теоргиева, Т.А. Сивохина – История России: Учебник

 

Ako si môžete zlepšiť ruštinu?

Hry:

Metro: Last Light (hry na Steam) + iné hry, ktoré boli lokalizované do ruštiny – je to skvelý spôsob zábavy a učenia sa ruštiny

 

Filmy:

filmy Andreja Tarkovského

Юрий Быков «Дурак»

Андрей Звягинцев «Левиафан»

Алексей Сидоров «Т-34»

Алексей Балабанов «Брат»

                                   «Брат 2»

 

Seriály:

«Лучше, чем люди»

«Екатерина»

«Екатерина II»

«Кухня»

 

Hudba:

Крематорий

Булат Окуджава

Арктида