Jana Kullová

Ahojte, moje meno je Jana Kullová a som študentkou prvého ročníka magisterského štúdia v študijnom programe učiteľstvo anglického jazyka
a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry. Rada by som študentom a študentkám ďalej posunula moje skúsenosti so štúdiom na našej univerzite, som pripravená zodpovedať na vaše otázky týkajúce sa výberu a zápisu predmetov na našich katedrách, fungovania modulového systému výberu predmetov a ďalších podobných záležitostí. Verím, že v spolupráci s ďalšími tútormi a katedrou pomôžeme vyriešiť každý váš problém alebo nejasnosť. 
 
Vám ako študentom ruského jazyka vrelo odporúčam niekoľko ruských diel, ktoré majú miesto v mojom srdci:
И.С.Тургенев - "Отцы и дети"
И.Г. Эренбург - "Оттепель"
А.И. Солженицын - "Один день Ивана Денисовича"