Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Tematické okruhy k príprave na štátne skúšky 2018 Učiteľstvo akademických predmetov

Podklady k príprave na Štátnu skúšku nájdete v priloženom súbore

 Tematické okruhy k príprave na štátne skúšky