Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Tézy na štátne skúšky zo spoločného pedagogicko-psychologického a sociálnovedného základu pre učiteľské študijné programy 1. stupňa

Tézy nájdete v priloženom súbore.