ŠVA 2016/2017

TÉMY ŠVA NA AK. ROK 2016/2017

 

 

ŠP Ruský jazyk a kultúra

 

Mgr. Olha Brándisz, CSc.

 

Cемантическая эволюция праславянского корня *–GORD- в славянских языках (на материале словацкого и русского языков)

Sémantická evolúcia praslovanského koreňa *–GORD- v slovanských jazykoch (na materiáli slovenského  a ruského jazyka)  (Naďa Kurbatova, 2. roč. RjJ PT)

 

 

 

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

 

1. Kategória komického a tragického v Odeských poviedkach Isaaka Babeľa

   (Iryna Zinchenko, 2. roč. Rj PT)

 

2. Román Rakovina v slovenskom preklade

    (Bc. Kristína Prištiaková, 1. roč. Mgr. Aj – Rj PT)

 

3. Umelecké koordináty Leonida Andrejeva v kontexte filozofie A. Schopenhauera

    a F. Nietzscheho

    (Bc. Natália Dúbravská, 1. roč. Mgr. Aj – Rj PT)

 

 

 

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

 

 Obraz Ruska v slov. a českých vydaniach po r. 2014

 

 

 

Mgr. Anton Repoň, PhD.

 

1. Obraz zbytočného človeka v ruskej literatúre 2. pol. 19. storočia.

2. Satirické motívy v románe Saltykova-Ščedrina História jedného mesta.

3. Zobrazenie rodinného života v románe L. N. Tolstého Rodinné šťastie a Kreutzerovа sonáta.

 

 

prof. L. A. Sugay, DrSc.

 

"Фейные сказки" К. Бальмонта: жанр и поэтика"

(Bc. Jana Hankovská, 1. Roč. Mgr. Aj – Rj PT)

 

 

 

ŠP Poľský jazyk a kultúra

 

 

Mgr. Anita Račáková, PhD.

 

1. Komparatívna analýza slovenskej a poľskej terminológie integrovaného záchranného systému (terminológia polície)

 

2. Komparatívna analýza slovenskej a poľskej terminológie integrovaného záchranného systému (terminológia hasičskej záchrannej služby)

 

3. Komparatívna analýza slovenskej a poľskej terminológie integrovaného záchranného systému (terminológia záchrannej zdravotnej služby)

 

4. Komparatívna analýza slovenskej a poľskej terminológie integrovaného záchranného systému (terminológia horskej záchrannej služby)

 

5. Špecifiká komunikácie slovenských a poľských operátorov linky 112 v krízovej situácii (komparatívna analýza)

 

 

doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

 

1. Polskie i słowackie ogłoszenia nieruchomości

 

2. Etykiety produktów mięsnych

 

3. Etykiety produktów nabiałowych

 

4. Etykiety produktow cukierniczych