Jazyk v kultúre, kultúra v jazyku (Język w kulturze, kultura w języku) (Medzinárodná vedecká konferencia)

Hostiteľ: Katedra slovanských jazykov FHV UMB a Centrum poľského jazyka a kultúry

Dátum a čas začiatku: 9. apríla 2013, 9.00 hod.

Dátum a čas konca: 10. apríla 2013, 13.00 hod.

Mesto: Banská Bystrica