Kultura, literatura i język w nauczaniu języka polskiego jako obcego (Medzinárodný vedecký seminár)

Hostiteľ: Katedra slovanských jazykov FHV UMB

Dátum a čas začiatku: 12. novembra 2008

Dátum a čas konca: 12. novembra 2008

Mesto: Banská Bystrica