Między dawnymi a nowymi czasy (Medzinárodný vedecký seminár)

Hostiteľ: Katedra slovanských jazykov FHV UMB

Dátum a čas začiatku: 11. novembra 2010

Dátum a čas konca: 11. novembra 2010

Mesto: Banská Bystrica