Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Slovanstvo na križovatke kultúr a civilizácií

Katedra slovanských jazykov v rámci riešenia grantového projektu Slovanské literatúry 20. storočia - dialóg kultúr, jazykov a areálu

VEGA č. 1/4736/07 nа r. 2007-2009 organizovala 14. mája 2009 Medzinárodnú konferenciu na tému Slovanstvo na križovatke kultúr a civilizácií

Cieľ konferencie:

poukázať na súčasný stav slovanských jazykov a literatúry a na ich vzťah so západnými jazykmi a kultúrou

     

Mgr. Tamara Juríková

úvodné slová konferencie

   prof. Larisa A. Sugay 

Два гоголевских юбилея

 

 

      

prof. Jozef Sipko

N. V. Gogoľ hovorí k nám 

prof. Eva Kollárová

Leonid Andrejev

literatúra a výtvarné umenie 

prof. Andrej Červeňák

Dostojevského vízie

jednoty duchovnej

       

doc. Liliana Belovičová

Православная культура

в современном мире

 doc. Viktoria Ľašuk 

Mgr. Anton Repoň, PhD.

Rusko-slovenské

literárne vzťahy 

 

      

V rámci riešenia grantového projektu Slovanské literatúry 20. storočia - dialóg kultúr, jazykov a areálu

VEGA č. 1/4736/07 nа r. 2007-2009 sa 16. októbra 2008 konala Medzinárodná konferencia na tému Literatúra v kontexte slovanskej kultúry 20. storočia

Cieľ konferencie:

konfrontačné štúdium slovanských jazykov a literatúry na základe dialógu kultúr.

 prof. Larisa A. Sugay, DrSc.  Dr. Gabriela Olchowa

 

       Mgr. Anna Moj