Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dvojjazyčné lingvistické nástroje pre integrovaný záchranný systém v poľsko-slovenskom pohraničí (1. časť)