História Ruska v umeleckých obrazoch: Učebno-metodický materiál pre výučbu predmetu História a kultúra Ruska (pre študentov-rusistov vysokých škol na Slovensku)

Informácie o projekte

History of Russia in Paintings

Vyhlasovateľ:

Russkij Mir

Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Sugay Larisa A., prof., DrSc.
Zahraničný projekt:áno