Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Konferencia SiRe 2024: Pokroky v dejinách jazykovedy

27. a 28. mája 2024 sa na Univerzite v Palerme (Taliansko) uskutočnila dvojdňová konferencia SiRe 2024: Pokroky v dejinách jazykovedy, ktorej sa aktívne zúčastnila naša kolegyňa Svitlana Shekhavtsova vďaka grantovej podpore „Funded by the EU NextGenerationEU through the Recovery and Resilience Plan for Slovakia under the project No. 09I03-03-V01-00148“.

Cieľom konferencie bolo vyplniť medzery v lingvistickej historiografii skúmaním vzniku syntaktických kategórií od neskorej antiky až po teóriu pred Port Royalom v roku 1660. V modernej lingvistickej historiografii sa teória „klauzuly“ často prehliada, pričom prevláda názor, že pojmy ako „hlavná veta“ a „vedľajšia veta“ pred Port Royalom neexistovali. Napriek bohatému syntaktickému materiálu obsiahnutému v Priscianových Institutiones Grammaticae im chýba ucelená syntaktická teória a špecifický metajazyk syntaxe. Priscianov model založený na slovách sa spoliehal na štruktúru orientovanú na závislosti, a nie na zložky, čo formovalo neskoršie lingvistické názory. Dokonca aj humanistické gramatiky z 15. a 17. storočia, vrátane prvých gramatík „exotických“ jazykov ovplyvnených latinským tradičným modelom sa zameriavali predovšetkým na morfológiu a syntaktické binárne vzťahy medzi jednotlivými slovami.

Zúčastnení vedci a bádatelia na konferencii predniesli príspevky o historiografii jazykovedy, v ktorých skúmali stredoveké a ranonovoveké traktáty o jazyku, ďalej o tradícii glosárov a komentárov, gramatiky európskych a mimoeurópskych jazykov a interakciu syntaxe v rámci gramatiky, rétoriky a logiky.

Katedry

Katedra slovanských jazykov

Veda a výskum

Vedecké aktivity členov katedry