Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Medzinárodná vedecká konferencia Slavica Beliana 2024

5. apríla 2024 sa na pôde Katedry slovanských jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnila Medzinárodná vedecká konferencia Slavica Beliana. Základnou témou konferencie sa stala „slavistika v meniacom sa svete – aktuálne tendencie v lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii“. Takéto široké zameranie, orientované na rôzne témy aktuálneho výskumu, umožnilo vytvoriť  platformu na vedeckú diskusiu o aktuálnych trendoch a smerovaniach výskumu v slavistike. Konferenciu slávnostne otvorila PhDr. Miroslava Melicherčíková, PhD., prodekanka pre vedu na FF UMB. V mene organizačného výboru konferencie a Katedry slovanských jazykov FF UMB privítal účastníkov Mgr. Igor Cintula, PhD.
V nasledujúcich takmer siedmich hodinách, počas ktorých v kombinovanej forme (prezenčne/online) vystúpili účastníci z viacerých krajín (Slovenska, Česka, Poľska, Nemecka či Ukrajiny), sa konferencia stala podnetným priestorom na prezentáciu nových poznatkov, výmenu skúseností, miestom vznikania novej vzájomnej vedeckej spolupráce s medzinárodným presahom.

 

Katedru slovanských jazykov na tomto medzinárodnom vedeckom podujatí prezentovali všetci členovia:

  • doc. Viktória Liashuk, CSc. s príspevkom Lingvistika, literárna veda, translatológia a kulturológia vo vyučovacom programe: aspekty syntézy a komplementarity v univerzitnej slavistike
  • doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. s príspevkom Obraz Czech i Czechów w polskojęzycznych bedekerach
  • Mgr. Martin Lizoň, PhD. s príspevkom Vzdelávací literárny kánon. Ruská literatúra v učebniciach literatúry na slovenských gymnáziách
  • Mgr. Anton Repoň, PhD. s príspevkom Osobitosti psychologického štýlu I. S. Turgeneva v Poľovníkových zápiskoch a M. J. Saltykova-Ščedrina v Obrázkoch z gubernie
  • Mgr. Anita Račáková, PhD. s príspevkom Poľská esejistická tvorba 20. storočia v slovenských prekladoch
  • Mgr. Igor Cintula, PhD. s príspevkom Образ ребенка в раннем творчестве Ивана Сергеевича Шмелева
  • Shekhavtsova Svitlana, PhD. s príspevkom Osobitosť interpretácie Roxolany ako obrazu sveta v ukrajinskej a zahraničnej literatúre
  • Oleksandr Kalnychenko, PhD. s príspevkom Передача радянізмів у перекладах англійською мовою в Україні та в діаспора (Prenos sovietizmu v anglických prekladoch na Ukrajine a v diaspóre)
  • Nataliia Kalnychenko, PhD. s príspevkom Eпоніми та їх передача в перекладі
  • Mgr. Mariya Jadroňová s príspevkom Jazykový obraz sveta v ruských a slovenských metaforických hádankách o domácich zvieratách

 

Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť na tomto vedeckom podujatí, organizovanom Katedrou slovanských jazykov FF UMB, a už teraz sa tešíme na ďalší ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Slavica Beliana. 

Katedry

Katedra slovanských jazykov

Veda a výskum

Vedecké aktivity členov katedry