Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, ECTS koordinátorka pre polonistiku, katedrová koordinátorka pre ERASMUS, členka komisie pre zahraničné vzťahy, rozvrhárka pre polonistiku

Telefónne číslo:
048 446 5051
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
151

Profesori

prof. Larisa A. Sugay, DrSc.

prof. Larisa A. Sugay, DrSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5055
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
K155

Docenti

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5054
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
154
doc. Viktória Liashuk, CSc.

doc. Viktória Liashuk, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5063
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 163
doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5062
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K162

Odborní asistenti

Mgr. Olha Brandisz, CSc.

Mgr. Olha Brandisz, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, odborný asistent

Telefónne číslo:
048 446 5054
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
154
PhDr. Štefan Dorčák

PhDr. Štefan Dorčák

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5064
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K 164
Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS

Telefónne číslo:
048 446 5064
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
164
Mgr. Anita Račáková, PhD.

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, ECTS koordinátorka pre polonistiku, katedrová koordinátorka pre ERASMUS, členka komisie pre zahraničné vzťahy, rozvrhárka pre polonistiku

Telefónne číslo:
048 446 5051
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
151
Mgr. Anton Repoň, PhD.

Mgr. Anton Repoň, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, gestor externého štúdia, katedrový didaktik

Telefónne číslo:
048 446 5054
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
154
Mgr. Kamila Schillová, PhD.

Mgr. Kamila Schillová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5064
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
164

Zahraniční lektori

Kotula Bozena, Dr., PhD.

Kotula Bozena, Dr., PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5062
Zaradenie:
Zahraničný lektor
Kancelária:
Tajovského 51, č. 162

Nepedagogickí zamestnanci

Eva Patrášová

Eva Patrášová

Sekretárka

Telefónne číslo:
446 5148
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec