Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

Mgr. Anton Repoň, PhD.

Mgr. Anton Repoň, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, gestor externého štúdia, katedrový didaktik

Telefónne číslo:
048 446 5051
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
151

Profesori

prof. Larisa A. Sugay, DrSc.

prof. Larisa A. Sugay, DrSc.

Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Profesorka

Docenti

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5054
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
154
doc. Viktória Liashuk, CSc.

doc. Viktória Liashuk, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 4172
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
S04
doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 4143
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
05

Odborní asistenti

Mgr. Olha Brandisz, CSc.

Mgr. Olha Brandisz, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, odborný asistent

Telefónne číslo:
048 446 5054
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
154
PhDr. Štefan Dorčák

PhDr. Štefan Dorčák

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5064
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K 164
Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS

Telefónne číslo:
048 446 5064
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
164
Mgr. Anita Račáková, PhD.

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, ECTS koordinátorka pre polonistiku, katedrová koordinátorka pre ERASMUS, členka komisie pre zahraničné vzťahy, rozvrhárka pre polonistiku

Telefónne číslo:
048 446 5062
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
162
Mgr. Anton Repoň, PhD.

Mgr. Anton Repoň, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, gestor externého štúdia, katedrový didaktik

Telefónne číslo:
048 446 5051
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
151
Mgr. Kamila Schillová, PhD.

Mgr. Kamila Schillová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5064
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
164

Zahraniční lektori

Kotula Bozena, Dr., PhD.

Kotula Bozena, Dr., PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5062
Zaradenie:
Zahraničný lektor
Kancelária:
Tajovského 51, č. 162

Nepedagogickí zamestnanci

Zuzana Selecká

Zuzana Selecká

Sekretárka

Telefónne číslo:
048 446 5148
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
K148