Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

20. slovenská onomastická konferencia