Banskobystrická lingvistická slovakistika - rozšírenie Fototéky (2015)

V akademickom roku 2014/15 si pripomíname 60. výročie založenia Katedry slovenského jazyka a literatúry v Banskej Bystrici. Na Katedre slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB si toto výročie pripomíname aj pohľadom do histórie – na ľudí, ktorí katedru tvorili. Vernisáž galérie s názvom Fototéka: Banskobystrická lingvistická slovakistika sa uskutočnila 4. februára 2015. V stredu 25. novembra 2015 vložili prof. V. Patráš, prof. P. Odaloš a doc. J. Klincková do galérie ďalšie tri vzácne fotografie našich bývalých učiteľov a kolegov:

PhDr. Dagmar Bačíková, CSc.

Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.

PaedDr. Mária Gašparová

PhDr. Ľubica Geletová

Mgr. Lýdia Janáková, PhD.

PhDr. Božena Kovalová

Mgr. Elena Kriaková

PhDr. Hedviga Kubišová, PhD.

prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.

prof. PhDr. Ján Matejčík, CSc.

Mgr. Anita Murgašová

PhDr. Oľga Nemčoková, CSc.

Mgr. Jozef Paroš

doc. PhDr. Jozef Rešetár, CSc.

doc. Pavol Rohárik, CSc.

PhDr. Ján Sabršúl, CSc.

PaedDr. Mariana Stejskalová

PaedDr. Alena Škapincová Paulová

Želmíra Tarcalová, CSc.

doc. PhDr. Emil Tvrdoň, CSc.