Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie (2012)

V dňoch 6. – 7. septembra 2012 sa v priestoroch banskobystrickej Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela pod záštitou Katedry slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied uskutočnila 8. medzinárodná vedecká konferencia s názvom Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie. Na tohtoročnej konferencii o komunikácii, ktorá sa organizuje každé 3 roky v septembri, sa stretlo približne 27 lingvistov z 5 krajín, a to zo Slovenska, z Česka, Maďarska, Poľska a Chorvátska.