Rezonancie XV. medzinárodného zjazdu slavistov (2013)

V rámci Dní vedy a otvorených dverí sa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnila 13. novembra 2013 prednáška prof. PaedDr. Vladimíra Patráša, CSc., Rezonancie XV. medzinárodného zjazdu slavistov.

Prof. Vladimír Patráš sa v lete zúčastnil na XV. medzinárodnom zjazde slavistov, ktorý sa konal v bieloruskom Minsku. Vo vystúpení predstavil reprezentatívnu udalosť a oboznámil prítomných s príspevkom predneseným na svetovom kongrese s názvom: Sociolingvistické výskumy bezprostrednej komunikácie a dynamika pojmu „ústnosť“.