Slávnostné odovzdávanie certifikátov o absolvovaní kurzu slovenského jazyka (2014)

27. júna 2014 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie certifikátov o absolvovaní intenzívneho kurzu slovenského jazyka za prítomnosti dekana Filozofickej fakulty UMB, riaditeľa jazykovej školy IC-Centre v Banskej Bystrici a vedúceho Katedry slovenského jazyka a komunikácie FF UMB.