Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Slávnostné odovzdávanie certifikátov o absolvovaní kurzu slovenského jazyka (2015)

12. júna 2015 sa na Rektoráte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo slávnostné odovzdávanie certifikátov o absolvovaní intenzívneho a ultraintenzívneho kurzu slovenčiny na úrovni B2. Certifikáty si za prítomnosti rektora UMB v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., a prorektorky pre pedagogickú činnosť UMB doc. PhDr. Janky Klinckovej, PhD., prevzalo z rúk prodekana našej fakulty Mgr. Martina Schmidta, PhD., riaditeľa jazykovej školy IC-Centre Mgr. Jána Grénera a odbornej garantky kurzov na FF UMB Mgr. Lujzy Urbancovej, PhD., členky našej katedry, štyridsať frekventantiek a frekventantov.

Jazykové kurzy slovenčiny ako cudzieho jazyka sú výsledkom spolupráce Filozofickej fakulty Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, predovšetkým katedier slovenského jazyka a komunikácie a slovenskej literatúry a literárnej vedy, s jazykovou školou IC-Centre v Banskej Bystrici. V tomto akademickom roku, v druhom roku spoločnej výučby, bol organizovaný ročný a polročný kurz a v letných mesiacoch bude prebiehať intenzívny letný kurz.

Všetkým vyučujúcim patrí uznanie za ich zanietenú prácu a osobný vklad do celého výučbového procesu, zároveň náleží vďaka vedeniu univerzity, fakulty a zúčastnených katedier za podporu prebiehajúcich kurzov, ocenenie si zaslúži jazyková škola za bezchybnú spoluprácu.

Srdečne blahoželáme všetkým absolventkám a absolventom jazykových kurzov; vieme, že majú za sebou náročnú prácu, veď spojiť život v novej krajine s intenzívnou výučbou cudzieho jazyka je síce podnetné a vzrušujúce, ale predovšetkým náročné. Želáme všetkým veľa ďalších študijných úspechov a veríme, že ich vzťah k slovenskému jazyku, k našej krajine, jej kultúre či k ľuďom sa bude naďalej rozvíjať a prehlbovať.