Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch (2016)

Naša katedra bola v dňoch 5. a 6. septembra 2016 organizačnou garantkou 3. medzinárodnej vedeckej konferencie SOCIOKULTÚRNE ASPEKTY V SLOVANSKÝCH JAZYKOCH v rámci cyklu Slovanské jazyky v sociolingvistickom ponímaní a hostiteľkou jej účastníkov a účastníčok, členov a členiek komisie pre sociolingvistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov.