Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie (2015)

V dňoch 17. a 18. septembra 2015 sa uskutočnila 9. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii SYNCHRÓNNE A DIACHRÓNNE KONTEXTY JAZYKOVEJ KOMUNIKÁCIE. Na konferencii sa stretlo viac ako 60 lingvistov a lingvistiek z 5 krajín, a to zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Chorvátska.