Univerzitná noc literatúry 2015 aj na KSJK

UNIVERZITNÁ NOC LITERATÚRY alebo 2. ročník verejného čítania v priestoroch našej fakulty a univerzity v stredu 15. apríla 2015. Úryvky z knihy Čím rýchlejšie kráčam, tým som menšia mladej nórskej autorky K. A. Skomsvoldovej v slovenskom preklade Mgr. Miroslava Zumríka (Univerzita Komenského v Bratislave) čítala za početnej prítomnosti a napätého záujmu kolegýň a kolegov, svojich študentiek a študentov i ďalších prítomných každého veku prorektorka pre pedagogickú činnosť UMB a členka našej katedry doc. PhDr. Janka KLINCKOVÁ, PhD. Do slovenského posunkového jazyka tlmočila interná doktorandka našej katedry Mgr. Marika Arvensisová. Chodba našej katedry bola jedným zo siedmich miest, kde sedem osobností spojených s mestom Banská Bystrica a/alebo univerzitou čítalo úryvky zo siedmich diel predovšetkým súčasnej svetovej literatúry. Podujatie zorganizovali študentky a študenti FF a PdF UMB. Oficiálnu webovú stránku UNL môžete navštíviť tu: https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskej-literatury-a-literarnej-vedy/fotogaleria/univerzitna-noc-literatury/