Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave L. Štúra SAV, Jazykovedný ústav L. Štúra SAV a Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB v Banskej Bystrici zorganizovali v dňoch 21. – 23. novembra 2018 v konferenčných priestoroch horského hotela Šachtička v Banskej Bystrici XXVII. ročník Kolokvia mladých jazykovedcov.