Z podujatí v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti (2015)