Z podujatí v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti (2017)