Z podujatí v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti (2018)