Z podujatí v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti