Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kontakt

Poštová adresa:
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela
P. O. BOX 263
Katedra slovenského jazyka a komunikácie
(meno zamestnanca)
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

E-mail:
ff.ksjk@umb.sk

Telefón:
+421 (0)48 446 51 48