Banskobystrická lingvistická slovakistika 60-ročná

V akademickom roku 2014/15 si pripomíname 60. výročie založenia Katedry slovenského jazyka a literatúry v Banskej Bystrici. Na Katedre slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB si toto výročie pripomenieme aj pohľadom do jej histórie – na ľudí, ktorí ju tvorili. Vernisáž galérie s názvom Fototéka: Banskobystrická lingvistická slovakistika sa uskutoční v stredu 4. februára 2015 o 14:00 hod. v priestoroch Katedry slovenského jazyka a komunikácie FF UMB v Banskej Bystrici na Tajovského ulici č. 51.


PhDr. Dagmar Bačíková, CSc.

Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.

PaedDr. Mária Gašparová

PhDr. Ľubica Geletová

Mgr. Lýdia Janáková, PhD.

PhDr. Božena Kovalová

Mgr. Elena Kriaková

PhDr. Hedviga Kubišová, PhD.

prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.

prof. PhDr. Ján Matejčík, CSc.

Mgr. Anita Murgašová

PhDr. Oľga Nemčoková, CSc.

Mgr. Jozef Paroš

doc. PhDr. Jozef Rešetár, CSc.

doc. Pavol Rohárik, CSc.

PhDr. Ján Sabršúl, CSc.

PaedDr. Mariana Stejskalová

PaedDr. Alena Škapincová Paulová

Želmíra Tarcalová, CSc.

doc. PhDr. Emil Tvrdoň, CSc.