Didaktické kolokvium ESKO

Informácie o udalosti

Didaktické kolokvium ESKO

Dátum a čas začiatku:7. nov. 2019 - 9:00
Dátum a čas konca:7. nov. 2019 - 17:30
Kontaktná osoba:Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
E-mail:lujza.urbancova@umb.sk