DODATOČNÝ ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO VYŠŠÍCH ROKOV ŠTÚDIA

 

Prosíme študentov, ktorí ešte nevykonali elektronický zápis do vyšších rokov štúdia, aby tak urobili v termíne od 1. septembra 2020 do 18. septembra 2020. Oznam sa netýka študentov, ktorí nastupujú do 1. roku Bc., Mgr. alebo PhD. stupňa štúdia.

Viac informácií nájdete tu: https://www.ff.umb.sk/studium/oznamy-pre-studentov/dodatocny-elektronicky-zapis-do-vyssich-rokov-studia-na-2020-2021.html