Informácia pre končiacich študentov učiteľských programov v I. stupni štúdia

Milé študentky, milí študenti,

TU nájdete tematické okruhy k príprave na štátne skúšky v ak.r. 2020/2021 - pre končiacich študentov učiteľských programov v I. stupni štúdia.