Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Jubilejná prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti