Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Oznam pre študentov doc. J. Lomenčíka - AKTUALIZÁCIA

Milé študentky, milí študenti,

vyučovanie s doc. J. Lomenčíkom sa zatiaľ nebude realizovať. O zmenách Vás budeme priebežne informovať.