Oznam pre študentstvo končiacich ročníkov

Milé študentky, milí študenti,

prosíme Vás, aby ste pred absolvovaním štátnych skúšok venovali pozornosť dotazníku zameranému na hodnotenie Vášho študijného programu. Dotazník sa bude v aktuálnom akademickom roku vypĺňať v AiS2 (tradične sa vypĺňal pri štátnych skúškach v papierovej podobe). Vyplniť ho môžete iba do termínu štátnej skúšky; po jej úspešnom absolvovaní totiž strácate štatút študenta a dotazník už nebude dostupný.

 Ďakujeme Vám za pochopenie a želáme úspech na štátniciach!

 

Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

katedrový koordinátor ECTS