Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Oznam pre študentstvo končiacich ročníkov

Milé študentky, milí študenti,

prosíme Vás, aby ste pred absolvovaním štátnych skúšok venovali pozornosť dotazníku zameranému na hodnotenie Vášho študijného programu. Dotazník sa bude v aktuálnom akademickom roku vypĺňať v AiS2 (tradične sa vypĺňal pri štátnych skúškach v papierovej podobe). Vyplniť ho môžete iba do termínu štátnej skúšky; po jej úspešnom absolvovaní totiž strácate štatút študenta a dotazník už nebude dostupný.

 Ďakujeme Vám za pochopenie a želáme úspech na štátniciach!

 

Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

katedrový koordinátor ECTS