Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pracovná ponuka

Vážení absolventi,

dávame Vám do pozornosti ponuku na pracovné miesto učiteľ slovenského jazyka a literatúry a výtvarnej/hudobnej výchovy na ZŠ Pieninská 27 v Banskej Bystrici.

 

Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica

príjme od 1. novembra 2020

do pracovného pomeru UČITEĽA s aprobáciou

slovenský jazyk a literatúra – výtvarná výchova, resp. slovenský jazyk a literatúra – hudobná výchova.

Svoju žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom zašlite na e-mail školy: zspieninska@gmail.com.

Bližšie informácie poskytneme na tel. čísle 048 /417 32 58.

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Bačíková, zástupkyňa riaditeľa.

El. odkaz na webovú stránku školy: https://zspieninskabb.edupage.org/.