Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prednáška doc. PhDr. Kataríny Koštialovej, PhD.

Link na prednášku: 
Pridať sa ku konverzácii (microsoft.com)