Prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti 15.4. 2021

Informácie o udalosti

Prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti 15.4. 2021

Hostiteľ:Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, pobočka v Banskej Bystrici
Dátum a čas začiatku:6. apr. 2021 - 10:36
Dátum a čas konca:13. apr. 2021 - 10:36
Miesto:Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB - MS TEAMS
Kontaktná osoba:Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
Kontakt:lujza.urbancova@umb.sk