Prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Informácie o udalosti

Prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Dátum a čas začiatku:8. nov. 2018 - 10:00
Dátum a čas konca:8. nov. 2018 - 11:20
Kontaktná osoba:Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
E-mail:lujza.urbancova@umb.sk
WWW:www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskeho-jazyka-a-komunikacie/slovenska-jazykovedna-spolocnost/

Pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV

a Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB v Banskej Bystrici

pozývajú kolegyne a kolegov, študentky a študentov fakulty a univerzity

na ďalšie stretnutie v roku 55. výročia založenia pobočky, ktoré sa uskutoční dňa 8. novembra 2018.