Prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Informácie o udalosti

Prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Dátum a čas začiatku:18. sep. 2019 - 14:35
Dátum a čas konca:18. sep. 2019 - 16:05
Kontaktná osoba:Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
E-mail:lujza.urbancova@umb.sk