Prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Informácie o udalosti

Prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Dátum a čas začiatku:14. okt. 2019 - 15:30
Dátum a čas konca:14. okt. 2019 - 16:50
Kontaktná osoba:Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
E-mail:lujza.urbancova@umb.sk