Prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Informácie o udalosti

Prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Prednáška v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Dátum a čas začiatku:6. nov. 2019 - 14:35
Dátum a čas konca:6. nov. 2019 - 15:55
Kontaktná osoba:Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
E-mail:lujza.urbancova@umb.sk