Prednášky v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Informácie o udalosti

Prednášky v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Prednášky v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti

Dátum a čas začiatku:12. apr. 2018 - 13:50
Dátum a čas konca:24. apr. 2018 - 17:40
Kontaktná osoba:Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
E-mail:lujza.urbancova@umb.sk
WWW:www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskeho-jazyka-a-komunikacie/slovenska-jazykovedna-spolocnost/

Pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV

a Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB v Banskej Bystrici

pozývajú kolegyne a kolegov, študentky a študentov fakulty a univerzity

na ďalšie stretnutia v akademickom roku 2017/18 v dňoch 12. a 24. apríla 2018.