Prerušenie prezenčnej formy štúdia - individuálna práca

Vážené študentky, vážení študenti,

z dôvodu prerušenia prezenčnej formy vyučovania Vás budeme informovať o úlohách, ktoré by ste v tomto období mali vypracovať individuálne. Konkrétne zadania úloh Vám budeme posielať ektronickou poštou, resp. ich zverejníme na elektronickej nástenke v AISe, príp. ich vyučujúci zverejnia v oznamoch pre študentov na svojich stránkach. Vypracovanie zadaní je pre všetkých študentov povinné.

Katedra slovenského jazyka a komunikácie